Z HISTÓRIE KLUBU V SKRATKE 

 • r. 2005 – na MV SR zaregistrované Stanovy občianskeho združenia EUROCANIS - kynologický klub Slovensko
 • r. 2006 – usporiadanie troch canisterapeutických seminárov 2006 - akreditácia Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie, vzdelávacia aktivita Príprava na výkon činnosti inštruktora canisterapie.
 • r. 2007 – začiatok prípravných prác pri budovaní terajšieho kynologického cvičiska (priestory prenajaté od mesta Humenné)
 • r. 2008 – vypracovaný Testovací poriadok pre psov, využívaných k rozvoju osobnosti (terapeutickí psi); neskôr prepracovaný pre testovanie canisterapeutických tímov
 • r. 2008 – aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii o prezentácii metód a spôsobov canisterapie v krajinách Vyšegrádskej štvorky (Poľsko)
 • r. 2012 – akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcie ďalšieho vzdelávania a mládeže, vzdelávací program Inštruktor pre oblasť canisterapie

KURZY/PODUJATIA/AKCIE

 • V r. 2007 – 2015 sme pripravili osem akreditovaných kurzov pre inštruktorov canisterapie
 • V spolupráci s veterinárnou ambulanciou MVDr. Jána Ferka sme organizovali Kynologické dni pre deti a mládež             (10. ročníkov)
 • Zúčastňovali sme sa Detských prázdninových pretekov agility O pohár magazínu Kynologická revue v Jaklovciach, akcií Človek, pes a kôň, organizovaných Animoterapeuticko-jazdeckým centrom Snina v spolupráci s mestom Snina, Zemplínskych kynologických hier pre deti v Michalovciach, či podujatia Darujme radosť, zorganizovanom redakciou Podvihorlatských novín pre deti z DD
 • V priestoroch cvičiska sme pripravili podujatia pre deti z materských i základných škôl (Deň so psom ) i pre klientov zariadení sociálnej starostlivosti či seniorov (Deň zblíženia)
 • V priestoroch cvičiska sme uskutočnili seminár Základy agility s Denisou Drugdovou (Košice), tréning agility s Erikou Gašparovou a Petrom Sorgerom (Košice)
 • r. 2015 – v spolupráci s mestom Humenné sme v areáli ZŠ Laborecká pri príležitosti MDD organizovali podujatie pre deti s názvom Čo dokáže môj psík
 • r. 2016 – pri príležitosti výročia založenia um. školy Múza sme robili ukážky agility a psích trikov
 • r. 2017 – v rámci MDD sme predvádzali pre deti v areáli ZŠ Kudlovská agility, obedience a psie triky 
 • r. 2017 –  v priestoroch cvičiska sa uskutočnil seminár s Evou Štemberovou (ČR) o problémovom správaní psov, tréning obedience s Jožkom Olearčinom (CANISLOG Poprad), seminár obedience s Kristýnou Barošovou (ČR)
 • r. 2018 – v priestoroch cvičiska sa uskutočnil seminár s Evou Štemberovou (ČR) o manipulácii so psom, seminár Dornova metóda (WetPet Košice)

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko