Felinoterapia patrí rovnako ako canister apia do skupiny zooterapií. Vo felinoterapii hrá hlavnú úlohu mačka. Jedná sa o podpornú liečbu somatických a psychických porúch a záťaží. Jej princípom je priamy kontakt človeka s mačkou. Mačka má vyššiu telesnú teplotu, prehrieva zatuhnuté končatiny a pri hladení mačky sa znižuje krvný tlak a zároveň hladenie motivuje k pohybu. Prítomnosťou mačky v zariadení sa ľudia učia porozumieť chovaniu zvierat a mať k nim dobrý vzťah.

Základ felinoterapie je predovšetkým využitie vrodeného daru empatie, intuície a liečivej energie mačiek. Mačka navodí príjemnú atmosféru pre komunikáciu s klientmi a búra komunikačné bariéry. To môže pomôcť človeku zabudnúť na bolesť a utrpenie, nadviazať duševnú harmóniu a nájsť stratenú životnú rovnováhu, prípadne vytvárať nový zmysel života, zmenšiť pocit osamelosti. Aj obyčajná zodpovednosť za blízkeho milovaného tvora drží veľakrát chorých, postihnutých, starých, alebo nešťastných ľudí pri živote. Psychická oblasť je s oblasťou fyzickou veľmi úzko spojená. Znevýhodnený človek sa môže cítiť vyhostený z ľudskej spoločnosti, uzatvárať sa do seba, prestať komunikovať s okolím a nenadväzovať nové sociálne kontakty s ľuďmi. Zviera však dokáže človeku veľa nahradiť. Prijíma človeka bez predsudkov a podmienok, a pritom mu poskytuje dostatok podnetov vrátane náhradnej citovej väzby, stáva sa akýmsi prostredníkom medzi človekom a okolitým svetom, ale vyžaduje tiež splnenie určitých podmienok k svojmu životu - a teda pre človeka tak dôležitý pocit zodpovednosti a nezastupiteľnosti.

Na felinoterapiu sa hodí každá mačka, ktorá je zvyknutá na kontakt s cudzími ľuďmi, je zvyknutá na postroj a cestovanie a má pokojnú, milú, vrúcnu a vyrovnanú povahu. Podmienkou je 100% zdravie jedinca používaného na felinoterapiu. Je dobré absolvovať felinoterapeutické skúšky.

 

FORMY FELINOTERAPIE

  • AAA - Animal Assisted Activites, aktivity s mačkou = mačka navodzuje príjemné prostredie a uľahčuje komunikáciu, prínosom je skvalitnenie života, zmiernenie pocitu osamelosti, rozvoj sociálnych schopností klienta.
  • AAT - Animal Assisted Therapy, terapia za pomoci mačky = mačka je súčasťou terapeutického procesu a výsledky sa dajú zmerať, prínosom je zlepšenie fyzického/psychického stavu klienta ako prehriatie končatín, zlepšenie motoriky, tlaku i stresu.

Zdroj: Aura Canis, z.s.

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko