Z HISTÓRIE KLUBU V SKRATKE

 • 2005 – na MV SR boli zaregistrované Stanovy občianskeho združenia EUROCANIS - kynologický klub Slovensko
 • 2006 – prebehla akreditácia Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie, vzdelávacia aktivita Príprava na výkon činnosti inštruktora canisterapie.
 • 2007 – začali sme prípravné práce pri budovaní terajšieho kynologického cvičiska (priestory prenajaté od mesta Humenné)
 • 2008
  • bol vypracovaný Testovací poriadok pre psov, využívaných k rozvoju osobnosti (terapeutickí psi); neskôr prepracovaný pre testovanie canisterapeutických tímov
  • zúčastnili sme sa na Medzinárodnej konferencii o prezentácii metód a spôsobov canisterapie v krajinách Vyšegrádskej štvorky (Poľsko)
 • 2012 – bola nám udelená akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcie ďalšieho vzdelávania a mládeže, vzdelávací program Inštruktor pre oblasť canisterapie

KURZY/PODUJATIA/AKCIE

 • 2007 – 2015
  • pripravili sme osem akreditovaných kurzov pre inštruktorov canisterapie
  • v spolupráci s veterinárnou ambulanciou MVDr. Jána Ferka sme organizovali Kynologické dni pre deti a mládež (10. ročníkov)
  • zúčastňovali sme sa Detských prázdninových pretekov agility O pohár magazínu Kynologická revue v Jaklovciach, akcií Človek, pes a kôň, organizovaných Animoterapeuticko-jazdeckým centrom Snina v spolupráci s mestom Snina, Zemplínskych kynologických hier pre deti v Michalovciach, či podujatia Darujme radosť, zorganizovanom redakciou Podvihorlatských novín pre deti z DD
  • v priestoroch cvičiska sme pripravili podujatia pre deti z materských i základných škôl (Deň so psom) i pre klientov zariadení sociálnej starostlivosti či seniorov (Deň zblíženia)
  • zároveň sme v priestoroch cvičiska uskutočnili seminár Základy agility s Denisou Drugdovou (Košice), tréning agility s Erikou Gašparovou a Petrom Sorgerom (Košice)
 • 2015 – v spolupráci s mestom Humenné sme v areáli ZŠ Laborecká pri príležitosti MDD organizovali podujatie pre deti s názvom Čo dokáže môj psík
 • 2016 – pri príležitosti výročia založenia um. školy Múza sme robili ukážky agility a psích trikov
 • 2017
  • v rámci MDD sme predvádzali pre deti v areáli ZŠ Kudlovská agility, obedience a psie triky
  • v priestoroch cvičiska sa uskutočnil seminár s Evou Štemberovou (ČR) o problémovom správaní psov, tréning obedience s Jožkom Olearčinom (CANISLOG Poprad), seminár obedience s Kristýnou Barošovou (ČR)
 • 2018 – v priestoroch cvičiska sa uskutočnil seminár s Evou Štemberovou (ČR) o manipulácii so psom, seminár Dornova metóda (WetPet Košice)
 • 2019
  • zúčastnili sme sa na ukážkach psích trikov, základnej poslušnosti a prvkov obedience na Dňoch Sv. Huberta v meste Humenné
  • pri príležitosti MDD sme robili ukážky agility a psích trikov pre deti zo Spojenej internátnej školy v Humennom
  • v priestoroch cvičiska sme pripravili podujatie pre klientov DSS Vranov
  • zorganizovali sme v priestoroch cvičiska seminár s Evou Štemberovou a intenzívny tréning obedience s Jožkom Olearčinom (CANISLOG Poprad)
 • 2020 – v priestoroch cvičiska sa uskutočnil tréning obedience s Jožkom Olearčinom (CANISLOG Poprad)
 • 2021
  • v priestoroch cvičiska sme v spolupráci s KK Smižany usporiadali 12.6. 2021 Skúšky obedience (národná trieda OBZ aj medzinárodné OB1,2,3)
  • taktiež sa u nás uskutočnil už skoro pravidelný každoročný tréning obedience s Jožkom Olearčinom (CANISLOG Poprad), ktorý sa teší veľkej obľube
 • 2022
  • zúčastnili sme sa ukážok poslušnosti, prvkov agility a psích trikov v rámci Dní mesta Humenné
  • na MDD sme robili ukážky agility, psích trikov a skupinovej poslušnosti pre deti z MŠ Mierová
  • v priestoroch cvičiska sa uskutočnil pravidelný každoročný tréning OB a poslušnosti s Jožkom Olearčinom (CANISLOG Poprad)
 • 2023
  • robili sme ukážky agility, psích trikov a skupinovej poslušnosti pre deti zo Súkromnej MŠ 1.mája
  • boli sme pozvaní na ukážky prvkov agility, psích trikov a poslušnosti na denný letný tábor do Centrumu včasnej intervencie Dieťa do dlaní v Humennom
  • zakúpili sa nové prekážky agility na rozšírenie možností výciku pre našich členov

 

 • Už od r. 2010 počas celého roka prebieha intenzívna canisterapia a felinoterapia v zariadení DSS Vranov n. Topľou formou AAT a  formou AAE aj na ZŠ Kudlovskej v Humennom (tu sporadicky). Toto sa nám darilo udržiavať do r. 2020, kde sme bohužiaľ dočasne museli našu činnosť obmedziť z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením Covid-19.

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko