Športová kynológia je jednou z najstarších športových kynologických odvetví, v ktorej sa môžete so svojim psom realizovať ako dvojica – psovod a pes. Je zastrešovaná Zväzom športovej kynológie Slovenskej republiky (viac info tu). V našom klube sme sa rozhodli dať jej priestor a preto je možné trénovať aj na našom cvičisku, väčšinou v soboty, po dohode s trénerom Dávidom Bindom. Na to, aby ste mohli chodiť trénovať „športovku" musíte byť členom klubu a taktiež by mal pes byť socializovaný a ovládať základnú poslušnosť.

A čo si vlastne pod pojmom športová kynológia (alebo športovka) predstaviť?

Športová kynológia vznikla z pracovnej (služobnej) kynológie. Jej účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale pre dosahovanie športových úspechov. Súťaží sa však v disciplínach vychádzajúcich zo služobnej kynológie a používa podobné výcvikové metódy.

 

Disciplíny:

  •  pachové práce
  •  poslušnosť
  •  obrana
  •  špeciálne cviky

 

Pachové práce

Hlavnou disciplínou, ktorú zaraďujeme do pachových prác je stopa. Cieľom tejto disciplíny je nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú. Na začiatku (u psa začiatočníka) sa vypracováva tzv. "vlastná stopa", čiže stopa psovoda. Neskôr, u psov zdatnejších, sa vypracováva tzv. "cudzia stopa", čiže stopa neznámeho človeka. S rastúcou obtiažnosťou sa stopa predlžuje, pridávajú sa lomy a zákruty, zťažuje sa terén a predlžuje sa čas medzi položením a vypracovaním stopy. Ostatné disciplíny pachových prác zahŕňajú rozlišovanie a označovanie predmetov a vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.

 

Poslušnosť

Poslušnosť je základnou kynologickou disciplínou v akomkoľvek kynologickom športe, alebo pracovnom obore.  Základným cieľom tejto disciplíny je ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport, prekážky, a podobné cviky. Kto by sa chcel zamerať hlavne na túto disciplínu, ako alternatívu máme u nás na cvičisku aj tréningy Obedience – viac o tom tu.

 

Obrana

Obrana je disciplína, ktorá sa obvykle cvičí len u špecifických (služobných) plemien. Jej účelom je, aby vedel pes účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne.  To všetko samozrejme predpísaným spôsobom, s najmenším možným dopadom na zdravie útočníka. Útočníka (resp. ukrytého páchateľa) v športovej i služobnej kynológii simuluje figurant, ktorý je vybavený špeciálnym odevom a ochranným rukávom. Obrana sa cvičí z týchto hlavných dôvodov:

  • príprava psa na služobné práce (u polície, vojska, SBS)
  • uchovanie kvality plemena – otestovanie povahy psa a príprava na skúšky a uchovnenie (len u služobných plemien)
  • výcvik pre radosť psa a majiteľa, resp. pre športové úspechy na pretekoch


Špeciálne cviky

Medzi špeciálne cviky je v skúšobnom poriadku zaradené stráženie predmetu psovoda. Ide o cvik, kde je cieľom, aby pes zverený predmet v neprítomnosti psovoda uchránil pred cudzou osobou.

 

Skúšky a preteky

Psovod so psom, ak zvládli výcvik, môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa skúša podľa národného skúšobného poriadku SVV, alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP (kedysi IPO). Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov, ktoré sa usporadúvajú taktiež buď podľa SVV, alebo podľa IGP. Organizujú ich väčšinou jednotlivé kynologické kluby.

Slovenský národný skúšobný poriadok pozná skúšky (na stiahnutie pdf):

BH-SK skúška vodiaceho psa
ZM základné minimum
SVV 1-3 skúška všestranného výcviku
SS 1-3 skúška psa na stope 
SP 1-3 skúška poslušnosti
SO 1-3 skúška obrany 
SC 1-3 špeciálne cviky 
SPS skúška psa stopára
SPO skúška psa obranára
ZMMP skúška základného minima malých plemien
SMP 1 skúška psov malých plemien 1
SMP 2 skúška psov malých plemien 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný skúšobný poriadok pozná skúšky (na stiahnutie pdf): 

BH-VT skúška doprovodného psa s preskúšaním v doprave
IGP - ZTP dodatkové skúšky stopa poslušnosť
IGP - V predstupeň skúšky IGP1
IGP 1-3 medzinárodná skúška pracovného psa
FPr 1-3 stopárska skúška
UPr 1-3 skúška poslušnosti
SPr 1-3 skúška obrany 
GPr 1-3 skúška pracovných psov 
StPr 1-3 skúška vo vyhľadávaní
AD skúška vytrvalosti

 

Či už sa v budúcnosti rozhodnete zúčastniť skúšok, alebo pretekov s vašim psom, alebo sa rozhodnete športovke venovať len tak pre radosť, je len na vás. Hlavné je, aby to bavilo vás aj vášho psa, len vtedy to bude mať totiž zmysel :-)

 

EK

Zdroj: wikipedia.sk

          zsksk.sk

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko