Klub Eurocanis kynologický klub Slovensko je aj pre rok 2023 poberateľom 2% z daní. Tieto peniažky nám pomáhajú v pokrývaní nákladov na našu hlavnú činnosť a tou je canisterapia.

Naše údaje:
IČO: 42028477
Právna forma: občianske združenie
Názov: Eurocanis - kynologický klub Slovensko
Ulica: Jasenovská
Číslo: 41
PSČ: 06601
Obec: Humenné

Postup pre zamestnancov
1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (tu).

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Následne je potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane (tu), kde doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
Pozn.: Mzdová účtovníčka vie väčšinou Vyhlásenie spolu s Potvrdením vytlačiť priamo zo mzdového programu, aj s údajmi o prijímateľovi, ak jej ich predtým poskytnete, takže nemusíte vy nič dopĺňať ani počítať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho združenia. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.


Postup pre fyzické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech nášho združenia.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
1. Daňové priznanie fyzických osôb TYP A – tu
2. Daňové priznanie fyzických osôb TYP B – tu

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Postup pre právnické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného prípadne viacerých prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

Daňové priznanie právnických osôb – tu

2. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech nášho združenia.

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3. a podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

7. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.


Zdroj: rozhodni.sk

          financnasprava.sk

          podnikajte.sk

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko